top of page

צוות הכותבים

שלום שולם

כותב

שלום שמי שלומית ואני עבדתי בשלומי שלום שלומי. מאוד אהבתי לעבוד שם. זה נתן לי מעוף אבל להיות על הקרקע. גם הכסף היה לא רע. בינתיים אני גם כותבת כי אני נהנית לקרוא ולכתוב על דברים שאני מאמינה בהם.

שלומית שלמי

כותבת

שלום שמי שלומית ואני עבדתי בשלומי שלום שלומי. מאוד אהבתי לעבוד שם. זה נתן לי מעוף אבל להיות על הקרקע. גם הכסף היה לא רע. בינתיים אני גם כותבת כי אני נהנית לקרוא ולכתוב על דברים שאני מאמינה בהם.

שלומי שלום

כותב ראשי

שלום שמי שלומית ואני עבדתי בשלומי שלום שלומי. מאוד אהבתי לעבוד שם. זה נתן לי מעוף אבל להיות על הקרקע. גם הכסף היה לא רע. בינתיים אני גם כותבת כי אני נהנית לקרוא ולכתוב על דברים שאני מאמינה בהם.

bottom of page